Varför använder sig ej SAS Clinic av Motiva bröstimplantat ?

Varför använder sig ej SAS Clinic av Motiva bröstimplantat ?

Vi har de senaste åren följt utvecklingen av Motiva implantaten sedan Johan Andersson blev distributör av dessa i Sverige. Implantaten är ej FDA godkända, vilket Mentor implantaten är. Det har kommit in fler och fler allvarliga rapporter från kollegor om komplikationer vilket har medfört byte av implantat och korrigering av kapseln som omger implantatet. Problemet verkar vara nanotextureringen i implantathöljet som innebär problem som gör att kapseln förändras och förstoras, varvid implantatet flyttar på sig, antingen ut mot sidan eller nedom det egna bröstet. Detta har man också visat i signifikanta studier, varvid vi bifogar en studie som är aktuell i denna artikel. Dom som fått Motiva implantat och är missnöjd med resultatet är välkomna till oss på en konsultation.