Vårtgårdsförminskning

Minimalt ingrepp för att både få en liten lyfteffekt av bysten samt en mindre vårtgård!

Stora vårtgårdar kan utvecklas efter graviditet, amning eller viktuppgång. Operationen utförs som regel i lokalbedövning och påverkar ej amningsförmågan. Däremot kan man få en övergående känselnedsättning. Som regel blir det fina och diskreta ärr. Dock finns det vissa personer som utvecklar mer synliga ärr, vilket beror på individuella egenskaper.

Konsultation

Vid konsultationen med din bröstkirurg innan operationen går ni noga igenom dina önskemål och dom förutsättningar du har. Du kommer att få information om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat, då det är viktigt att ha realistiska förväntningar.

Operationen

Operationen utförs i lokalbedövning.Operationen tar ca 30-40 minuter.

Efter Operationen

Efter en vårtgårdsförminskning behöver du som regel ej stanna kvar för observation utan kan direkt åka hem eller till ditt hotell.Du får räkna med viss svullnad och ömhet under första veckan efter operationen. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Den första kontrollen sker vanligtvis efter 2 veckor, slutkontroll efter ca 6 månader.

24.980 kr


 

INGÅR:

Trygghetsgaranti