Ögonlocksplastik

Ögonlocksplastik är ett av de vanligaste estetiska kirurgiska ingreppen

Hudens normala åldrande innebär att den blir tunnare och mindre elastisk över tid. Då ögonlockshuden är relativt tunn, kan man successivt utveckla ett överskott i form av lös hud på både övre och nedre ögonlock. Förutom ärftliga faktorer, kan även rökning och överdriven exponering för sol påskynda hudens åldrande. Överskott av ögonlockshud kan resultera i ett ”trött” utseende. Tillståndet kan också förvärras av att underliggande fett buktar ut med tiden, ögonlocken kan då få en påsliknande form med variation under dygnet.

Konsultation

Vid en konsultation innan operationen går Du och Din kirurg noga igenom Dina önskemål och förutsättningar. Du kommer att informeras om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat, då det är viktigt att ha realistiska förväntningar. Ingreppets omfattning fastställs utifrån Dina önskemål, mängden hudöverskott och underliggande fett. Operationen tar cirka en timme. Ärren brukar vanligtvis inte synas efter några månader.

Operationen

Vid operationen avlägsnas överflödig hud, muskel och eventuellt fett. En ögonlocksplastik utförs i lokalbedövning. Man kan operera både dom övre-och dom nedre ögonlocken samtidigt. Operationen tar ca 1 timme.

Efter Operationen

Efter operationen får man vila med huvudet i högläge samt ha en kylmask över ögonen. Du får räkna med viss svullnad och missfärgning kring ögonen under de första dagarna efter operationen. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Den första kontrollen sker vanligtvis efter ca 5- 7 dagar.

24.980 kr

(* i narkos + 3.000 kr/tim)


INGÅR:

Trygghetsgaranti