TRYGGHETSGARANTI

För oss innebär det fortsatt ansvar för patienten efter operationen !

Kompetens och säkerhet

 • Dom kirurger som jobbar hos SAS Cinic har minst 20 års erfarenhet av estetisk kirurgi.
 • Vår sjukvårdspersonal är specialutbildade för att ta hand om dig på bästa sätt.
 • Dom narkosläkare som söver våra patienter är dom mest erfarna.
 • Vi använder den mest avancerade medicintekniska utrustningen  som finns på marknaden och samarbetar endast med ledande distributörer inom estetisk kirurgi.
 • Vi tillhör svensk förening för bröstkirurgi samt svensk kirurgisk förening
 • SAS Clinic har en extremt hög patientsäkerhetsnivå och har aldrig sedan år 2003 då 1:a kliniken startades, haft några allvarliga komplikationer vid våra operationer, ej heller har vi någonsin behövt remittera någon av våra patienter till varken offentlig sjukvård eller till annan privat sjukvårdsgivare, utan i förekommande fall har vi alltid med vår kompetens klarat av att ta hand om våra patienter själva.
 •  

Resultat

 • Om behov av korrektionsoperation föreligger, så gäller detta under 12 månader efter den primära operationen. Vad som gäller för detta skrivs enligt nedom.
 • Alla återbesök är inkluderade i priset under 12 månader.

Tillgänglighet

 • Efter en operation är ansvarig kirurg tillgänglig 1:a dygnet via en jourtelefon. Efter 1 dygn är det sällan det förekommer komplikationer som kräver akut vård.
 • Vid behov av övernattning efter din operation på vår uppvakningsavdelning finns där alltid en sjuksköterska med vana av postoperativ vård och ansvarig kirurg kan vara på plats inom 15 minuter

SAS Clinic Trygghetsgaranti Bröst

Eventuella oönskade resultat och komplikationer kopplat till den primära operationen åtgärdas med en korrektionsoperation som är kostnadsfri om det tagits i beaktande att det är kirurgen som brustit i sin kirurgi, i annat fall får patienten betala ett självkostnadspris för korrektionen enligt operationsavtal( gäller ej kostnad för nya bröstimplantat, annat om distributören av implantatet ersätter det vid t.ex. kraftigare kapselkontrakturer) . Vi använder endast dom bästa och mest trygga bröstimplantaten på marknaden, dvs Mentor som det är livstidsgaranti på.

Vad inkluderas i trygghetsgarantin för bröst?

SAS Clinic:s Trygghetsgaranti omfattar nedomstående oönskade resultat och komplikationer till följd av bröstförstoring eller bröstlyft utförda hos SAS Clinic:

 • Kapselkontraktur som ger en formförändring av bröstet eller smärta. (Kapselförsäkring måste tas, fn 3.000 kr för 24 mån. Täcker ej ev implantatinköp om ej distributören ersätter).
 • Blödningar efter operationen
 • Infektioner efter operationen
 • Onormal muskelpåverkan
 • Rotation av bröstimplantat
 • Ruptur av bröstimplantatet (ersätts av distributören )
 • Dubbelbröst/Bottoming-out

SAS Clinic Trygghetsgaranti för Bröstförstoring eller Bröstlyft omfattar inte:

 • Ptos av huden beroende på nedsatt hudelasticitet (ex. graviditet, åldrande eller kraftig viktförändring).
 • Normal ärrbildning. Ej heller hypertrofiska-och/eller keloidärr
 • Kapselkontraktur, i de fall där kunden redan har haft en eller flera kapselkontrakturer innan trygghetsgarantin tecknas.
 • I övriga fall där man tidigare blivit opererad och haft postoperativa komplikationer vid bröstförstoring och/eller bröstlyft
 • Om man är rökare eller har läkemedel eller andra preparat som kan påverka läkningsförmågan negativt.
 • Om man ej följer de postoperativa råd som framgår av det operationsavtal man undertecknar.
 •  

BRIMP

Bröstimplantatregistret BRIMP är ett initiativ för att säkerställa trygghet och hög kvalitet för kvinnor som opererar in bröstimplantat. Syftet är att öka patientsäkerheten

Trygghetsgaranti för övrig estetisk kirurgi

Trygghetsgaranti omfattas

Korrektioner beroende av infektioner, blödningar, serom, onormal muskelpåverkan och icke acceptabelt kosmetiskt resultat där patienten har realistiska förväntningar utifrån egna förutsättningar, åtgärdas kostnadsfritt de första 12 månaderna.

Trygghetsgarantin omfattar ej

 

Ingen garanti ges vid fettransplantationer (BBL, bröstförstoring mm.) hur stor del av transplantatet som överlever, beror helt på individuella egenskaper hos patienten.
Normala ärr, keloidärr, hypertrofiska ärr omfattas ej av trygghetsgarantin. Ej heller där patienten tidigare blivit opererad och haft postoperativa komplikationer.

 • Om man är rökare eller har läkemedel eller andra preparat som kan påverka läkningsförmågan negativt.
 • Om man ej följer de postoperativa råd som framgår av det operationsavtal man undertecknar.
 •