Bröstlyft

Förändra din byst utan att lägga in-eller byta till nya implantat.

Ptos (hängbyst) kan utvecklas i samband med kraftig viktnedgång, graviditet, amning eller med stigande ålder eftersom hudens elastiska egenskaper försämras.En bröstlyftsoperation går ut på att framför allt avlägsna hudöverskott, samtidigt som man förminskar vårtgården och placerar den högre upp. Operationen kan påverka amningsförmågan, samt känseln i hud och bröstvårta. Ibland kan det vara nödvändigt att samtidigt återskapa en bättre fyllnad med hjälp av bröstimplantat. Vi utför ej stora bröstlyft eller bukplastiker hos rökare. Övervikt (BMI > 30) kan innebära större risk för komplikationer som blödning, sämre läkningsförmåga, infektion, blodproppar och kosmetiskt mindre tilltalande resultat. Vi rekommenderar att kvinnor över 40 genomgår mammografi före eventuell operation.

Konsultation

Vid konsultationen med din bröstkirurg innan operationen går ni noga igenom dina önskemål och dom förutsättningar du har, samt om du även behöver ett bröstimplantat,välja den form och storlek vi ska på implantatet. Du kommer att få information om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat, då det är viktigt att ha realistiska förväntningar, ffa gäller detta bröstlyft då det förekommer korrektioner här oftare jämfört med andra estetiska operationer. Ingreppets omfattning och ärrens placering fastställs utifrån bröstens storlek, ptos (brösthäng) samt hudens elasticitet.

Operationen

Operationen utförs i narkos eller lokalbedövning.Operation tar mellan 1-2 timmar beroende av ingreppets omfattning och om det ska kombineras med en bröstförstoring. Ärren placeras normalt runt och under bröstvårtan, samt i det naturliga vecket under bröstet (s.k. ankarsnitt el inverterat T-snitt).

Efter Operationen

Efter ett bröstlyft behöver du som regel stanna kvar för observation under några timmar innan du är redo att åka hem eller till ditt hotell.Du får räkna med viss svullnad och ömhet under de första 2 veckorna efter operationen. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Den första kontrollen sker vanligtvis efter 2 veckor slutkontroll efter ca 6 månader.

45.980 kr


 

INGÅR:

Trygghetsgaranti