Implantat byte och uttag

En av de största anledningarna till att man väljer att göra ett implantatbyte är att man önskar byta storleken på sin byst.

Har man en gång gjort en bröstförstoring så kan det senare i livet finnas en anledning till att man vill byta sina implantat till större eller mindre. Annat som kan medföra ett implantatbyte kan bero av viktförändringar, hudens försämrade elasticitet, graviditet och amning och bidra till att brösten blir slappare och upplevs hängiga. För att åter få en fin formad byst kan då ett implantatbyte eller ett implantatbyte i kombination med ett bröstlyft återskapa bröstets tidigare form. I sällsynta fall kan det med tiden uppstå komplikationer med bröstimplantat. I vissa fall kan man då behöva utföra ett implantatbyte eller ta ut implantaten och vid ett senare tillfälle överväga att lägga in nya bröstimplantat. Valigaste komplikationen är en s.k. kapselkontraktur.

Konsultation

Vid konsultationen bedömer din kirurg dina bröst och avgör hur man ska hjälpa dig på bästa möjliga sätt beroende av orsaken och om det ska utföras ett eventuellt implantatbyte eller uttag av implantaten.

Operationen

Operationen kan utföras i lokalbedövning tillsammans med lugnande-och smärtstillande läkemedel intravenöst eller i narkos,detta beroende av hur omfattande operationen blir. Operationstiden varierar beroende av samma orsak.

Efter Operationen

Efter några timmars observation så kan du som regel åka hem, men i vissa fall om det av medicinska skäl är så att du behöver stanna kvar över natten på kliniken, så ordnar vi detta. Sedan kommer du tillbaka på ett återbesök efter 1 vecka. Slutkontroll hos din kirurg efter 6 månader.

Byte: fr 35.980 kr

(avser billigaste släta runda Mentor implantat)

Uttag: 19.980 kr


INGÅR:

Trygghetsgaranti