Implantatuttag bröst

Vad finns det för alternativ vid borttagande av bröstimplantat och ev. kapsel?

Bröstförstoring med implantat är en av dom mest efterfrågade estetiska operationerna som utförs idag och som oftast ger kvinnan ett bättre välbefinnande.

Men senare i livet, av en eller annan anledning så vill man ta bort sina implantat. För en del handlar det bara om att man fått andra preferenser om vad skönhet är. Andra ser att deras kropp ändras med åldern, efter graviditet eller viktförändringar , så att det ej längre är bästa alternativet att ha kvar sina implantat.

En del kvinnor tror att deras implantat även påverkar hälsan negativt och blir oroliga för att det ger upphov till sjukdom. Vanligast är kapselkontraktur (omgivande ärrbildning/kapsel runt implantatet) samt ALCL ( en extremt sällsynt form av lymfom som i en studie har kunnat påvisa att det finns ett eventuellt samband med en viss typ av texturerade implantat, som nu är borttagna från marknaden).

Finns således patienter som har besvär av sina bröstimplantat och förhoppningsvis när man tar bort dessa och eventuellt kapseln, så försvinner symtomen. Men det går ej att lämna några garantier på detta, då besvären kan bero på andra orsaker än implant och/eller kapselbildning.

Nästan alla dessa kvinnor är förstås frågande om hur deras bröst kommer se ut efter ett bröstimplantat uttag ( Breast explant surgery ). Erfarenheter visar på att bästa estetiska resultat får man om kapseln lämnas kvar, då brösten formas efter detta och till viss del då bevarar formen. Även en fördel i avseende på blodcirkulationen i området. På sikt resorberar sedan kroppen resterna av kapslarna, så att dom som regel försvinner helt. Möjligheten finns här att utföra en fettransplantation och/eller ett bröstlyft för att få en förändrad bättre form efter uttag av implantaten.

Yngre kvinnor med små implantat som ej haft dom så länge, har större möjlighet att få en finare form efter uttag av implanten och ej behöva komplettera med ett bröstlyft och/eller fettransplantation. Man kan redan efter 4-6 veckor se en förändring av brösten hos dessa kvinnor.

Det finns flera olika sätt att utföra ett borttagande av bröstimplantat och kapseln som omger implantatet:

En bloc kapselectomi

När man väl har valt att ta ut sina bröstimplantat, så är det fler och fler kvinnor som vill utföra denna typ av operation. Dvs ta ut både implantat och hela kapseln i ett stycke. Denna operation är givetvis enklare om implantatet ligger på muskeln istället för under muskeln då en del av kapseln ligger fastvuxen mot revbenen och mellan dessa. I vissa fall så kan det innebära en risk för patientens hälsa och man kan riskera allvarliga komplikationer vid operationen vid försök att ta bort denna del av kapseln/ ärrvävnaden, varför man i vissa fall väljer att utföra en total kapselectomi istället.

The American Society of plasticsurgeons och American Society of Aesthetic plasticsurgeons varnar för att utföra en bloc kapselectomi eller total kapselectomi hos patienter som endast är oroade för att utveckla sjukdom, men som saknar symtom. Det måste även finnas klara kirurgiska indikationer på att utföra dessa olika ingrepp enligt ovan.

Total kapselectomi

Denna typ av operation vid bröstimplantat uttag är vanligast om implantatet sitter under muskeln och där det finns en kirurgisk indikation att utföra det (kapselkontraktur av allvarligare grad eller ALCL där patienten har symtom som indicerar för detta ingrepp ). Blir då att man tar ut kapseln i olika delar om det ej är möjligt att utföra en bloc kirurgi.

Partiell kapselectomi

Vanligaste ingreppet vid kapselkontraktur av olika grader.Man tar då som regel bort  kapseln ovanför revbenen(dvs lämnar kvar endast undersidan av kapseln).  Medför också att man kan skicka in en bit av kapseln för analys (PAD) om nödvändigt.

Kapselklyvning

Kan behöva utföras om patienten vill ha ett betydligt större bröstimplantat än hon har inlagt.

 19.980 kr
INGÅR:

Trygghetsgaranti