Indragna bröstvårtor

Både i estetiskt och funktionellt syfte!

Bröstvårtans utseende har inte bara estetisk betydelse för kvinnor, det kan också uppstå funktionella besvär vid indragna bröstvårtor. Orsaken till indragna bröstvårtor beror i korthet på att de bindvävsstråk som finns mellan körtelgångarna i bröstet är för strama och korta. Med indragna bröstvårtor är det ofta svårt att amma eftersom barnet inte har själva vårtknoppen att suga på. Andra problem kan vara eksem eller ansamling av smuts i den grop som bildas.

Operationen

Vanligast är att man skär av de indragande bindvävsstråken med ett snitt i huden. Det är ett förhållandevis litet ingrepp som kan genomföras med lokalbedövning. Operationsmetoden innebär dock att man skär av körtelgångarna vilket innebär en risk att man inte kan amma efter ingreppet. Snittet kan antingen läggas tvärs igenom eller i kanten av vårtknoppen. Vilken operationsmetod som är bäst lämpad diskuterar vi vid konsultationsbesöket.

Efter Operationen

Efter operationen kan känseln i bröstvårtan minska. Hos enstaka patienter kan bröstvårtan också ha en tendens att återigen dra sig inåt efter operation. Då kan man behöva göra ett nytt ingrepp. Du kommer på ett återbesök för sår kontroll efter 14 dagar.

24.980 kr


 

INGÅR:

Trygghetsgaranti