Ådernät

Sklerosering bästa metoden att få bort sina ådernät på benen!

Störande ytliga ådernät på benen är röda eller blå i färgen beroende på tjocklek. Det börjar med ett kärl och sprider sig sedan till närliggande kärl i en nätform. Uppkommer oftast på benen men även i ansiktet. I avseende på kärl på benen så används s.k. skleroterapi, där man injicerar ett läkemedel(aethoxysclerol) som får kärlen att skrumpna och försvinna. Kärl i ansiktet behandlas med IPL eller laser.

Behandling av ådernät

En injektionsbehandling tar cirka 15-30 minuter beroende av hur mycket ådernät man har. Vi brukar dock begränsa behandlingen till att ge högst 2 ampuller av det läkemedel som injiceras.

Behandlingen innebär inget stort obehag och kan utföras i lokalbedövning.

Efter behandlingen

Vid injektionsbehandling av ådernät behövs inga särskilda bandage efter behandlingen.

Däremot avråder vi från kraftfull motion och från bastubad i 4-5 dagar efter behandlingen av kärlbristningar och ådernät.

Om du bli alltför röd och varm om benen kan nämligen de kärl man ”klistrad” ihop vid behandlingen öppna sig igen.

Man kan få övergående blåmärken första veckan när man sprutbehandlar ådernät.

De flesta kärlbristningarna och ådernäten brukar försvinna inom 4-6 veckor efter injektionsbehandlingen, men om man har rikligt med kärlbristningar kan fler injektionsbehandlingar behövas.

Dom flesta patienter svarar bra på skleroterapi och ådernäten försvinner, dock så vet vi av erfarenhet att vissa ådernät är svårbehandlade varför man utför högst 3 försök att behandla dessa. Vi kan ej lämna några garantier på att behandlingen lyckas, men denna behandlingsmetod är fortfarande den bästa för ådernät på benen.

fr 1.980 kr


INGÅR:

Trygghetsgaranti