Ärrkorrektion

Få mindre framträdande ärr!

Missprydande ärr efter tidigare operationer kan åtgärdas med en excision av det gamla ärret om det gått minst 12 månader efter det att operationen utfördes. Ibland kan det även finnas en indragning av huden vilket då innebär att man behöver åtgärda det med en fettransplantation.

Konsultation

Vid en konsultation innan operationen går Du och Din kirurg noga igenom Dina önskemål och förutsättningar. Du kommer att informeras om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat.

Operationen

Ärrkorrektioner kan som regel utföras i lokalbedövning. Om det ska utföras en större fettransplantation samtidigt så måste operationen utföras i lättare narkos eftersom bedövningsmedel påverkar fettcellernas överlevnad negativt. Operationen tar som regel endast några minuter om det ej är ett större ärr där man samtidigt ska utföra en fettransplantation.

Efter Operationen

Operationen kräver ingen observation efteråt om du ej fått narkos. Det kan bli en liten svullnad under de första dagarna efter operationen. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Återbesök efter 2 veckor och slutkontroll efter 1 år.

fr 19.980 kr

INGÅR:

Trygghetsgaranti