Bukplastik, liten & stor

Hudöverskott nedtill på buken kan utvecklas i samband med normalt åldrande, graviditet, viktnedgång, tidigare bukkirurgi och vissa hudåkommor.

 Vid samtidig svaghet i bukmuskulaturen t.ex. efter upprepade graviditeter kan bukväggen bukta ut och se ut som en ”ballongmage”. En del kan uppleva fukt och irritation i hudvecket nedtill på buken. Vissa kan få besvär från ryggen.

Vi utför ej stora bröstlyft eller bukplastiker hos rökare. Övervikt (BMI > 30) kan innebära större risk för komplikationer som blödning, sämre läkningsförmåga, infektion, blodproppar och kosmetiskt mindre tilltalande resultat.

Konsultation

Vid en konsultation innan operationen går Du och Din kirurg noga igenom Dina önskemål och förutsättningar. Du kommer att informeras om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat, då det är viktigt att ha realistiska förväntningar. Ingreppets omfattning fastställs utifrån Dina önskemål, hudens elasticitet/överskott, bukmuskulaturens stabilitet/styrka och mängden underhudsfett.

En stor bukplastik utförs alltid i narkos, medans en liten bukplastik kan utföras med lokalbedövning(tumescenslösning). Vid en stor bukplastik utförs som regel även en s.k. rafi (syr ihop den uttänjda bukväggsmuskulaturen) och naveln placeras om. Vid en stor bukplastik lägger man även in ett dränage som får vara kvar under 1 veckas tid.

Operationen

Vid en liten bukplastik avlägsnar man framför allt överskottet av hud nedom naveln. Vid en stor bukplastik avlägsnar man hudöverskottet både ovan och nedom naveln vilket då medför en flyttning (transposition) av naveln, samt vid behov stramar åt bukväggsmuskulaturen för att skapa en finare midjeform och för att få bort ”ballongmagen”. Man lägger alltid ett s.k. bikinisnitt nedtill i bukväggen.

Ibland kan det finnas behov att kombinera bukplastiken med fettsugning.

En stor bukplastik tar ca 1,5-2 timmar , medans en liten bukplastik tar ca ½ tiden.

Kvinnor som funderar på bukplastik efter en graviditet bör vänta med ingreppet till ca 12 månader efter avslutad graviditet.

Efter Operationen

Efter operationen stannar du kvar på kliniken för observation i minst 12 timmars tid. Du får räkna med viss svullnad och ömhet under den första tiden efter operationen. Efter operationen kan man få nedsatt känsel i bukväggs huden, som regel kommer denna tillbaka efter en tid. Du ska använda dig av en bukgördel under minst 6 veckors tid.

Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Den första kontrollen sker vanligtvis efter 1 vecka i samband med att dränaget ska dras. Slutkontroll efter 6 månader.En bukplastik operation är inte ett alternativ till träning och sund diet för viktnedgång och kan inte användas för behandling av fetma. Övervikt/Fetma (BMI > 30) kan innebära större risk för komplikationer som blödning, sämre läkningsförmåga, infektion, blodproppar och kosmetiskt mindre tilltalande resultat. En stabil vikt utan större svängningar är en viktig förutsättning för ett långvarigt och bra slutresultat.Personer som har ett BMI > 30 ska i 1:a hand överväga obesitaskirurgi om man ej går ner i vikt genom förändrade kostvanor och motion. Kvinnor som har genomgått en stor bukplastik, kan efter 12- 18 månader bli gravida utan någon risk, dock kan operationens slutresultat påverkas negativt.

Liten: 39.980 kr

Stor: 59.980 kr


INGÅR:

Trygghetsgaranti9