Hemorrojder

Slipp dina besvär med klåda och blödningar!

Hemorrojder ger symtom i form av klåda och färskt blod från ändtarmen. Om man samtidigt har smärta har oftast hemorrojden blivit inkarcerad. Hemorrojder är vanligt både hos män och kvinnor.

Konsultation

Vid en konsultation innan operationen går Du och Din kirurg noga igenom Dina önskemål och förutsättningar. Du kommer att informeras om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat. Vid besöket utförs en s.k. proctoskopi som innebär en undersökning av ändtarmen med ett kort rakt rör, detta för att kunna se om du har inre hemorrojder. Ibland räcker det att behandla hemorrojderna med gummiringsligaturer vilket då sker samtidigt med undersökningen.

Operationen

Operationen utförs i regel i lokalbedövning med samtidigt smärtstillande och avslappnande läkemedel intravenöst. I vissa mer uttalade fall så kan man behöva lätt narkos. Operationen tar ca 20-30 minuter.

Efter Operationen

Efter operationen vistas du hos oss under någon timmes tid. Du får räkna med viss smärta och svullnad under den första veckan efter operationen som gör att du behöver smärtstillande läkemedel, du bör också använda bulkmedel under 2-3 veckors tid. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Återbesök efter 1 månad.

15.980 kr

(* i narkos + 3.000 kr/tim )


 

INGÅR:

Trygghetsgaranti