Hudförändringar excision

Hudförändringar bör alltid föranleda konsultation hos kirurg!

Hudförändringar som växer i storlek, ändrar färg, ger upphov till klåda eller är lättblödande bör alltid medföra en bedömning hos kirurg med erfarenhet. Vår uppfattning är att sådana hudförändringar alltid ska opereras bort och även genomgå mikroskopisk undersökning. Dock kan man även ta bort hudförändringar av estetisk orsak eller om dom ”sitter i vägen” och irriterar, t.ex. i Bh kanten. Då är det ej nödvändigt med mikroskopisk analys.

Konsultation

Vid en konsultation innan operationen går Du och Din kirurg noga igenom Dina önskemål och förutsättningar. Du kommer att informeras om ingreppet, risk för komplikationer, eftervård samt förväntat resultat. I förekommande fall så råder vi även till att en mikroskopisk undersökning utförs.

Operationen

Excisionen av hudförändringen utförs i lokalbedövning. Ingreppet tar bara några minuter.

Efter Operationen

Operationen kräver ingen observation efteråt. Det kan bli en liten svullnad under de första dagarna efter operationen. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information, e-recept och eventuellt sjukintyg i samband med hemgång. Återbesök efter 1-2 veckor för suturborttagning och sårkontroll. Svaret på den mikroskopiska undersökningen brukar ta ca 3 veckor. Du bör undvika direkt solexposition av ärret det närmaste året genom att antinget tejpa ärret eller använda solskyddsfaktor 50.

2.980 kr

(* tillkommer ev kostnad för PAD )


 

INGÅR:

Trygghetsgaranti