OPERATIONENS OLIKA FASER

Allt som du behöver veta gällande operationens olika stadier

Före operationen

Du kommer på en konsultation hos den kirurg som är specialist inom det område som efterfrågas av dig. Du får svar på dina frågor, vi lyssnar på dina önskemål-och dina förväntningar. Du får information om vad du kan förvänta dig av ett ingrepp och vad det kostar samt hur lång återhämtningstiden är efter ditt ingrepp.

Vi vill också att du fyller i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Här hittar du Hälsodeklarationen (skicka in den ifylld via mail till oss)

Beslutar du dig för att boka in en operation så är det viktigt att du förbereder dig på bästa möjliga sätt inför den och håller dig i form. Du får även skriva under ett operationsavtal så att du vet vad som gäller i avseende på din operation ! Glöm ej att ta med dina läkemedel som du fått förskrivet på recept !

På operationsdagen

Du har fått information av oss att du kvällen innan-och på morgonen ska ha tvättat dig med descutan och att du ska vara fastande på operationsdagen.

När du kommer till SAS Clinic så träffar du en sjuksköterska som ser till att du blir omhändertagen och att du får byta om på ditt tilldelade rum. Därefter kommer din kirurg och ritar på dig och svarar dig på eventuella ytterligare frågor som du har som rör din operation. Därefter träffar du vår erfarna narkosläkare som går igenom sövningen av dig och hur det kommer att kännas vid både insomnandet samt uppvaknandet, men även hur narkosen är under operationen där vi har full kontroll över dina vitalparametrar och hur man kan avgöra vilket sömndjup du har. Någon risk för att du skulle vakna upp under operationen finns ej. Sedan tas du in på operationssalen.

Under operationen

Narkosläkare och operationssjuksköterska ser till att du känner dig så bekväm som möjligt på operationssalen och du får läkemedel i blodet som gör dig trött och gör att du kan slappna av, sedan säger vi godnatt och några sekunder senare är du sövd ! Vi använder enbart iv narkosmedel , vilket också gör att uppvaknandet efter operationen går snabbt.

Beroende på vilken typ av operation som ska göras så tar operationen olika lång tid, vilket du fått information om redan vid konsultationsbesöket.

Efter operationen

Vi tar dig från operationssalen till din uppvakningsplats och där kommer du att övervakas med monitorering (hjärta,blodtryck samt saturation) och av sjuksköterska samt narkosläkare.

Vid behov ger vi dig läkemedel mot smärta eller illamående, ibland kan man också behöva koppla på ett dropp.

Beroende på vilken operation som är utförd så kommer du att ligga kvar olika länge, vid dom flesta operationer kan du åka hem efter 4-6 timmar, men t.ex. vid en stor bukplastik eller om du av olika anledningar ur medicinsk synvinkel ej kan åka hem, så stannar du kvar under natten för observation. Vid hemgång får du ett journummer till den kirurg som opererat dig som du kan komma i kontakt med vid eventuella akuta komplikationer.

Läkningsprocessen efteråt är olika och beror delvis på individuella egenskaper. Som regel bör du undvika kraftigare fysisk aktivitet och tunga lyft under de första 4 veckorna . Men lugnare promenader och daglig aktivet är viktigt för ett snabbt läkningsförlopp.

Du kommer tillbaka efter 1 vecka för kontroll och eventuell suturborttagning. Efter 6 månader gör man en slutkontroll.

Det är viktigt att förstå att man har individuella egenskaper som påverkar slutresultatet varför man måste ha realistiska förväntningar på sin operation, detta framgår även av ditt operationsavtal. Någon eventuell korrektionsoperation kan tidigast utföras efter 6 månader efter din operation.