VARFÖR VILL DU UTFÖRA EN ESTETISK BEHANDLING ELLER OPERATION?

Vi hjälper dig med att hitta svaret.

Dom flesta som tar kontakt med oss har funderat en längre tid på att utföra en estetisk behandling eller operation . Vissa av er har även varit på konsultationer hos andra kliniker eller har t.o.m fått behandling-eller utfört en estetisk operation på annan klinik!

Det är viktigt att du frågar dig själv varför du vill utföra en estetisk behandling eller operation. Det är självklart att det måste vara din egen önskan ! Det bör ej heller vara ett snabbt beslut, utan detta bör vara något du tänkt på under en längre period. Det handlar ofta om att förbättra ett utseende och mer sällan om att kunna förändra utseendet!

Det är viktigt att du efter din konsultation känner att det är på den här kliniken du vill bli opererad /behandlad och att du känner ett förtroende för den kirurg/injektionsbehandlare som ska hjälpa dig att få till en förändring av ditt utseende.

Realistiska förväntningar

Det är alltid viktigt att du har realistiska förväntningar på din operation eller behandling. Slutresultatet är ofta individuellt, så låt dig ej luras av 3D datasimuleringar eller perfekta före-efter bilder som är photoshop behandlade av hur ditt slutresultat ska bli. I dom flesta fall får man utomordentligt fina resultat, men i vissa fall får man ett sämre resultat och får då utföra en korrektionsoperation eller kompletterande behandling. Det kan tillstöta komplikationer efter operationen i form av serom,blödningar eller infektioner. Likaså kan ärrbildningen hos vissa ej knappast synas, medans det hos andra blir breda/upphöjda ärr som är mer framträdande.

När det gäller injektionsbehandlingar med botox så förekommer det ibland att man kan få ett lite hängande ögonbryn eller annan negativ muskelpåverkan, vilket dock brukar försvinna efter några veckor. Vid användandet av fillers kan man sällsynt få intravasal injicering (fillers i blodkärl), varför det är viktigt att behandlaren har både erfarenhet att ta hand om sådana komplikationer samt tillgång till Hylase för att ta bort den negativa påverkan av fillersinjektionen.