VIKTIGA FRÅGOR INFÖR DIN OPERATION

Svaren på dina funderingar

Varför vill jag utföra en estetisk operation?

Estetisk kirurgi utförs på personer som vill förbättra sitt utseende.Vi erbjuder alla våra patienter en säker, effektiv kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av de flesta områden på kroppen. Våra skickliga och erfarna estetiska kirurger och övriga medicinska estetiker fokuserar sig på de förutsättningar man har som patient och vad man kan förvänta sig av den speciella operationen som ska utföras, samtidigt som de hjälper dem att förstå procedurens process.

Vilken klinik ska jag välja som utför min operation?

Estetisk kirurgi är en särskild specialitet som är skild från både plastikkirurgi samt övriga kirurgiska specialiteter. I Sverige finns det ej någon formell utbildning i estetisk kirurgi. Den estetiska kirurgin lär sig kirurgen genom att arbeta på privata kliniker som utför estetisk kirurgi samt att åka iväg på work shops ,webbinarier, kongresser och studiebesök hos kollegor som utför estetisk kirurgi. Samt givetvis via litteratur.

Oavsett vad din kirurg har för subspecialitet så är det viktigt att den kirurg som ska operera dig, har den basala kirurgiska erfarenheten och skickligheten. Men när det gäller estetisk kirurgi, så måste kirurgen dessutom ha egenskapen att kunna tänka konstnärligt och 3 dimensionellt. Denna egenskap är svårt att lära sig, antingen har man den begåvningen, eller så har man det inte ! Detta tillsammans ger dig som patient största möjlighet till att få ett bra resultat av din estetiska operation.

Bilda dig en uppfattning om den kirurg som du gör konsultationen hos, följ din magkänsla och känner du då ett förtroende för den kirurgen så ska du nog överväga att låta den kirurgen utföra din estetiska operation.

Varför ska jag välja SAS Clinic?

Dr Hans Calner som är ansvarig för den estetiska kirurgin har under sin ST utbildning till kirurg, uppfostrats i Norrbotten på sjukhus där man utförde plastikkirurgi,allmänkirurgi samt kärlkirurgi på samma klinik. Dessutom har han under flera års tid jobbat som ATLS diplomerad traumakirurg på universitetssjukhuset i Umeå.

Läkarexamen på Karolinska Institutet 1991.


Sedan år 2003 har Dr Hans Calner haft privata kliniker i Umeå och även i Stockholm sedan år 2009. Så sedan år 2003 har han utfört estetisk kirurgi. Dr Hans Calner var först i Stockholm att börja utföra fettsugningar-och fettransplantationer (BBL, bröstförstoring) under början av år 2009 med den s.k. body-jet metoden som fortfarande idag är en av dom bästa teknikerna.

Dr Hans Calner har erfarenhet av att ha byggt upp 4 st kliniker för kirurgisk verksamhet, vilket för dig som patient ger en trygghet att vi följer dom riktlinjer som finns från socialstyrelsen för att bedriva den kirurgiska verksamheten hos oss.

Vi använder oss endast av den senaste tekniken och den dyrbaraste medicintekniska utrustningen vid våra operationer. Dessutom har vi givetvis operationsventilation i vår operationssal för att undvika infektioner så långt det är möjligt.

Vår personal som tar hand om dig har lång erfarenhet och är dom skickligaste inom sitt område, oavsett om det gäller narkosläkare, operatiossyster eller annan vårdpersonal.

Vi bryr oss om våra patienter och gör allt för att dom ska känna sig nöjda och hos oss slutar inte vårt åtagande efter operationen, utan vi vet hur viktigt det är att följa upp våra patienter tills läkningsprocessen är färdig och att patenten känner sig nöjd !

Om någon komplikation händer under –eller efter operationen?

Kirurgi innebär alltid en risk för komplikationer, t.ex. blödningar eller infektioner. Dom operationer vi utför, har ansvarig kirurg alltid kompetens att hantera, oavsett om dom är av akut karaktär eller kommer efter operationen. Du får ett journummer till din kirurg så att du kan komma i kontakt med denna när som helst på dygnet, om något skulle inträffa efter det att du kommit hem.

Är jag försäkrad som patient?

Ja det är du på samma sätt som inom sjukvården ! Vi har en patientförsäkring via försäkringsbolaget Folksam.

Trygghetsgaranti

Hos SAS Clinic så har vi en trygghetsgaranti där du som patient får kostnadsfria korrektioner om det skulle behövas (vg läs mer om detta på Trygghetsgaranti)

Operationsavtal

Innan operationen får du i lugn och ro gå igenom ett operationsavtal för just din specifika operation. Denna ger dig information om vad som gäller före,under-och efter operationen. Denna ska undertecknas och lämnas in.

Operationens olika faser

Före operationen

Du kommer på en konsultation hos den kirurg som är specialist inom det område som efterfrågas av dig. Du får svar på dina frågor, vi lyssnar på dina önskemål-och dina förväntningar. Du får information om vad du kan förvänta dig av ett ingrepp och vad det kostar samt hur lång återhämtningstiden är efter ditt ingrepp.

Vi vill också att du fyller i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Här hittar du Hälsodeklarationen (skicka in den ifylld via mail till oss)

Beslutar du dig för att boka in en operation så är det viktigt att du förbereder dig på bästa möjliga sätt inför den och håller dig i form. Du får även skriva under ett operationsavtal så att du vet vad som gäller i avseende på din operation ! Glöm ej att ta med dina läkemedel som du fått förskrivet på recept !

På operationsdagen

Du har fått information av oss att du kvällen innan-och på morgonen ska ha tvättat dig med descutan och att du ska vara fastande på operationsdagen.

 

När du kommer till SAS Clinic så träffar du en sjuksköterska som ser till att du blir omhändertagen och att du får byta om på ditt tilldelade rum.  Därefter kommer din kirurg och ritar på dig och svarar dig på eventuella ytterligare frågor som du har som rör din operation.  Därefter träffar du vår erfarna narkosläkare som går igenom sövningen av dig och hur det kommer att kännas vid både insomnandet samt uppvaknandet, men även hur narkosen är under operationen där vi har full kontroll över dina vitalparametrar och hur man kan avgöra vilket sömndjup du har. Någon risk för att du skulle vakna upp under operationen finns ej. Sedan tas du in på operationssalen.

Under operationen

Narkosläkare och operationssjuksköterska ser till att du känner dig så bekväm som möjligt på operationssalen och du får läkemedel i blodet som gör dig trött och gör att du kan slappna av, sedan säger vi godnatt och några sekunder senare är du sövd ! Vi använder enbart iv narkosmedel , vilket också gör att uppvaknandet efter operationen går snabbt.

Beroende på vilken typ av operation som ska göras så tar operationen olika lång tid, vilket du fått information om redan vid konsultationsbesöket.

Sedan år 2003 har Dr Hans Calner haft privata kliniker i Umeå och även i Stockholm sedan år 2009. Så sedan år 2003 har han utfört estetisk kirurgi. Dr Hans Calner var först i Stockholm att börja utföra fettsugningar-och fettransplantationer (BBL, bröstförstoring) under början av år 2009 med den s.k. body-jet metoden som fortfarande idag är en av dom bästa teknikerna.

Dr Hans Calner har erfarenhet av att ha byggt upp 4 st kliniker för kirurgisk verksamhet, vilket för dig som patient ger en trygghet att vi följer dom riktlinjer som finns från socialstyrelsen för att bedriva den kirurgiska verksamheten hos oss.

Vi använder oss endast av den senaste tekniken och den dyrbaraste medicintekniska utrustningen vid våra operationer. Dessutom har vi givetvis operationsventilation i vår operationssal för att undvika infektioner så långt det är möjligt.

Vår personal som tar hand om dig har lång erfarenhet och är dom skickligaste inom sitt område, oavsett om det gäller narkosläkare, operatiossyster eller annan vårdpersonal.

Vi bryr oss om våra patienter och gör allt för att dom ska känna sig nöjda och hos oss slutar inte vårt åtagande efter operationen, utan vi vet hur viktigt det är att följa upp våra patienter tills läkningsprocessen är färdig och att patenten känner sig nöjd !

Efter oprationen

Vi tar dig från operationssalen till din uppvakningsplats och där kommer du att övervakas med monitorering (hjärta,blodtryck samt saturation) och av sjuksköterska samt narkosläkare.

Vid behov ger vi dig läkemedel mot smärta eller illamående, ibland kan man också behöva koppla på ett dropp.

Beroende på vilken operation som är utförd så kommer du att ligga kvar olika länge, vid dom flesta operationer kan du åka hem efter 4-6 timmar, men t.ex. vid en stor bukplastik eller om du av olika anledningar ur medicinsk synvinkel ej kan åka hem, så stannar du kvar under natten för observation. Vid hemgång får du ett journummer till den kirurg som opererat dig som du kan komma i kontakt med vid eventuella akuta komplikationer.

Läkningsprocessen efteråt är olika och beror delvis på individuella egenskaper. Som regel bör du undvika kraftigare fysisk aktivitet och tunga lyft under de första 4 veckorna . Men lugnare promenader och daglig aktivet är viktigt för ett snabbt läkningsförlopp.

Du kommer tillbaka efter 1 vecka för kontroll och eventuell suturborttagning. Efter  6 månader  gör man en slutkontroll.

Det är viktigt att förstå att man har individuella egenskaper som påverkar slutresultatet varför man måste ha realistiska förväntningar på sin operation, detta framgår även av ditt operationsavtal. Någon eventuell korrektionsoperation kan tidigast utföras efter 6 månader efter din operation.

Injektionsbehandlingar

Du är viktig för oss och vi är viktiga för dig !

Injektionsbehandlingar med botox och fillers blir mer och mer efterfrågat och idag är dom flesta intresserade av dessa behandlingar som har börjat få  rynkor eller andra ålderstecken .  Hos oss gör vi även fettinjektioner för att reducera åldersförändringar.

Som vid kirurgi, så finns det även risker för komplikationer vid injektionsbehandlingar, varför det är viktigt att du väljer att få dessa behandlingar hos någon som har erfarenhet, rätt kompetens samt är certifierad av Estetiska injektionsrådet .

När du 1:a gången kommer på ett besök hos oss så fyller du in en hälsodeklaration och vi lyssnar på dina önskemål och ger dig sedan ett förslag till behandling.

Du bör undvika blodförtunnande läkemedel och alkohol innan din behandling , vilket annars kan ge dig blåmärken i onödan.

Vi använder oss enbart av väl beprövade fillers och undviker permanenta fillers. 

Varför vill du utföra en estetisk behandling eller operation?

Dom flesta som tar kontakt med oss har funderat en längre tid på att utföra en estetisk behandling eller operation . Vissa av er har även varit på konsultationer hos andra kliniker eller har t.o.m fått behandling-eller utfört en estetisk operation på annan klinik !

Det är viktigt att du frågar dig själv varför du vill utföra en estetisk behandling eller operation. Det är självklart att det måste vara din egen önskan ! Det bör ej heller vara ett snabbt beslut, utan detta bör vara något du tänkt på under en längre period. Det handlar ofta om att förbättra ett utseende och mer sällan om att kunna förändra utseendet !

Det är viktigt att du efter din konsultation känner att det är på den här kliniken du vill bli opererad /behandlad och att du känner ett förtroende för den kirurg/injektionsbehandlare som ska  hjälpa dig att få till en förändring av ditt utseende.

Realistiska förväntningar

Det är alltid viktigt att du har realistiska förväntningar på din operation eller behandling. Slutresultatet är ofta individuellt, så låt dig ej luras av 3D datasimuleringar eller perfekta före-efter bilder som är photoshop behandlade av hur ditt slutresultat ska bli. I dom flesta  fall får man utomordentligt fina resultat, men i vissa fall får man ett sämre resultat och får då utföra en korrektionsoperation eller kompletterande behandling. Det kan tillstöta komplikationer efter operationen i form av serom,blödningar eller infektioner. Likaså kan ärrbildningen hos vissa ej knappast synas, medans det hos andra blir breda/upphöjda ärr som är mer framträdande.

När det gäller injektionsbehandlingar med botox så förekommer det ibland att man kan få ett lite hängande ögonbryn eller annan negativ muskelpåverkan, vilket dock brukar försvinna efter några veckor. Vid användandet av fillers kan man sällsynt få intravasal injicering (fillers i blodkärl), varför det är viktigt att behandlaren har både erfarenhet att ta hand om sådana komplikationer samt tillgång till Hylase för att ta bort den negativa påverkan av fillersinjektionen.